close

Systemy Mycia Kół

System sterowania ruchem

System sterowania ruchem daje możliwość efektywnego wykorzystania wydajności systemu mycia MobyDick i zapewnia optymalne mycie kół pojazdu. Dlatego system świateł i szlabany lub kombinacja obu urządzeń może być zastosowana według potrzeb.