close

Systemy Mycia Kół

Spłukiwanie wyjazdu

Dysze boczne zainstalowane na wyjeździe z systemu mycia spłukują brudną wodę z powrotem do zbiornika recyklingowego.