close

Systemy Mycia Kół

Separator oleju

Separator oleju wykonany ze stali nierdzewnej może być zamontowany w zbiorniku recyklingowym. Zabezpiecza przed wydostawaniem się ropopochodnych do środowiska.