close

Systemy Mycia Kół

Ręczne urządzenie czyszczące

Urządzenie czyszczące służące do okresowego mycia systemu myjącego lub do spłukiwania całych pojazdów znajdujących się na systemie myjącym.