close

Systemy Mycia Kół

Opcje

Aby zaadoptować nasze podstawowe modele do waszych potrzeb, oferujemy  Rozmaite opcje. Nasz diagram da Wam pogląd, która opcja może być dodana do jakiego modelu podstawowego.

Najczęściej Używane OpcjeJuniorDuoQuick MobileUltra
Proces mycia
Dodatkowe pompy
Megawash
Ruchome dysze boczne
Ręczne urządzenie czyszczące
Obieg Wody
Zbiornik recyklingowy×
System dozujący flokulant
Separator oleju×××
Praca systemu
Kontener MobyDos
System sterowania ruchem××
Pakiet bezpieczeństwa×
System zraszający
System zraszający××
Spłukiwanie wyjazdu